دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۲۴ |
وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود​​​​​​​

یک پروفسور ۵۲ ساله ژاپنی به تازگی تصاویر متحرکی ابداع کرده است که باعث خطای دید می شود. توهم نوری یا خطای دید به احساس دیدن تصاویری گفته می ‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند.

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

نام این تصویر: چرخش مارها- در این تصویر به نظر می آید  که مارها در حال چرخش به دور خود هستند

در این حالت اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع آوری شده و توسط مغز پردازش می‌ گردد، منجر به درک تصویری می‌ شود که با واقعیت آن تصویر مطابقت ندارد. در واقع سیستم بینایی طوری تنظیم شده است که ما در محیطی سرشار از نور بتوانیم اشکال متنوع را در فواصل دور و نزدیک ببینیم اما در شیوه توهم نوری با استفاده از رنگ، نور و الگوهای خاص تصاویری ایجاد می شوند که مغز را به اشتباه می اندازد.

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

در این تصویر به نظر می رسد کانال مرکزی به آرامی به سمت بالا حرکت می کند.

به گفته آکیوشی کیتااوکا، این عکس ها خود به نوعی هشدار سلامتی محسوب می شود، چنانچه اگر فردی بر اثر دیدن این عکس ها دچار حالت سرگیجه شد نباید چشم های خود را به طور کامل ببندد. با ما همراه شوید تا این مجموعه تصاویر بی نظیر را مشاهده کنید و احساستان را از دیدن این تصاویر بنویسد؟

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

اگر با رول موس تصویر را بالا و پایین کنید، اثر حرکتی این تصویر بیشتر می شود

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

در این تصویر به نظر می رسد نقاط زرد و آبی در تصویر در حال چشمک زدن می باشند

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

در این تصویر به نظر می رسد غلطک در حال چرخش می باشد

وقتی مغز دچار اشتباه می‌شود

در این تصویر به نظر می رسد دایره درونی را در جهت عقربه های ساعت در حال چرخش می باشد اما دایره بیرونی در خلاف جهت دایره درونی می چرخد


منبع: بیگ بنگ