سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۴:۴۰ |
مورچه‌ی کیهانی غول‌ پیکر

مورچه‌ی کیهانی غول‌ پیکر​​​​​​​

چرا این مورچه٬ شبیه یک کره‌ی بزرگ نیست؟ سحابی سیاره‌‌نمای دو قطبی مورچه(Mz3) در اثر مرگ یک ستاره‌ی شبیه به خورشید که بدون شک کروی بوده، شکل گرفته است، این سحابی در صورت فلکی گونیا واقع شده و ۸۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.

اما چرا گازهایی که از این ستاره به بیرون پرتاب شده اند شکلی شبیه به شکل مورچه را تداعی می‌کنند که اصلاً کروی نیست. نشانه‌هایی را می‌توان برای پاسخ به این پرسش پیدا کرد شاید مقصر اصلی گاز های بیرون پرتاب شده آن باشد که با سرعت ۱۰۰۰ کیلومتر در ثانیه در این ابر به طول یک سال نوری در حرکت است و همچنین خاصیت مغناطیسی یا ربایشی ستاره موجود در مرکز سحابی آن را به این شکل در آورده است.

یکی دیگر از پاسخ های ممکن در این زمینه، این است که Mz3 در حال پنهان کردن ستاره کم نورتر دومی است که خیلی نزدیک به ستاره درخشان در حال چرخش است، محققان معتقدند سرعت چرخش خود ستاره مرکزی و میدان مغناطیسی در حال کانالیزه کردن گاز است. از آنجایی که ستاره مرکزی ظاهرا به خورشید ما خیلی شباهت دارد، ستاره شناسان امیدوارند با مطالعه ی بیشتر روی تاریخچه ی این مورچه‌ی کیهانی غول‌پیکر، به درک بهتری از آینده خورشید و زمین دست پیدا کنند.


منبع: بیگ بنگ