سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۳۷ |
هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

یک هنرمند طراح هلندی به نام "استفان بروش" روی موزها خلاقیت هنری خود را به کار برده و آثار جالب زیر را خلق کرده است. 

خلاقیت های هنرمند طراح هلندی روی موز 

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی

هنر پوست موزی یک هنرمند هلندی


منبع: بیتوته