پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۱۰ |
هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

یک شرکت تفریحی توانسته با تبدیل کردن بوئینگ ۷٨۷ به یک پنت هاوس لوکس پرنده نظرها را به خود جلب کند. هواپیمای بوئینگ ۷٨۷ در حالت عادی گنجایشی بین ۲۴۰ تا ۳۳۵ مسافر را دارد اما این بوئینگ خاص بعد از تبدیل شدن به یک پنت هاوس لوکس، در هر پرواز فقط ۳۰ مسافر را جابجا خواهد کرد.

 مسافرانی که سفر با این هواپیما را تجربه می‌کنند باید برای اجاره هر ساعت این جت حدود ۲۰ هزار پوند خرج کنند و این هزینه یعنی پروازه یکطرفه لندن به نیویورک برای آن‌ها ۱۶۰ هزار پوند هزینه خواهد داشت.

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد


منبع: بیتوته