چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۰۱ |
یک میز که در سه کشور قرار دارد

یک میز که در سه کشور قرار دارد

افرادی که با هم روی این میز قهوه می‌خورند، همزمان در کشورهای مختلفی قرار دارند. 

این میز روی مرز سه کشور قرار گرفته است که افرادی که روی آن با هم قهوه می‌خورند، هر کدام به طور همزمان می‌توانند در این کشورها باشند. تصویر این میز را ببینید که روی مرز سه کشور اسلواکی، مجارستان و اتریش است.


منبع: بیتوته