پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۱۹ |
هوای خانه را با بامبو تصفیه کنید

هوای خانه را با بامبو تصفیه کنید

در خانه بامبو نگه دارید تا هوای خانه خود را تصفیه کنید.

این روزها کشورهایی که صنعت قوی دارند، با مشکل بزرگی به نام آلودگی در انواع و اقسام آن مواجه هستند و این مشکلات به داخل خانه‌ها هم نفوذ کرده است که بیشترین مشکل را آلودگی هوا برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. با این روش هوای آلوده خانه خود را تصفیه کنید. ساقه بامبو بنزن، مونوکسیدکربن و کلروفرم را از هوای اطراف دریافت و هوای خانه را تصفیه و با ایجاد رطوبت در فصل گرما هوای خانه را لطیف می‌کند.


منبع: بیتوته