جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۰۹:۵۸ |
یخ کسی گرفتن یا نگرفتن

یخ کسی گرفتن یا نگرفتن

وقتی کسی به منظور رسیدن به هدفی زحمت ورنجی متحمل شود و وقتی تلف کند و سرانجام نتیجه بگیرد یا نگیرد این مثل آورند.

مأخذ: یخ گرفتن مربوط به زمان قدیم است که هنوز یخچال صنعتی و آب سردکن و امثال آن نبود. درهر شهری برای رفع احتیاج یخ در تابستان، یخچال طبیعی وجود داشت. ساختن این گونه یخچال‌ها و تهیه یخ در رساندن آن به بازار فروش کار آسانی نبود، گرچه با آب باران و آب جاری غیر بهداشتی تهیه می‌شود. مایه اصلی یخچال طبیعی بسته به خوب یخ بستن آب در زمستان بود.

یخچال داران در سال‌هایی که زمستان سرد می‌شد و یخ کاملاً می‌گرفت سود خوبی می‌بردند، ولی اگر زمستان چنان سرد نمی‌شد که آب به خوبی منجمد شود، بدیهی است که به آنها ضرر وارد می‌شد. این بود معنی یخ گرفتن یا نگرفتن.

نامی‌که امروزه بر یخچال‌های صنعتی گذارده اند واقعاً نام بی مسمایی است، زیرا کلمه یخچال از دو واژه " یخ " و " چال " که به معنی گود و چاله است که اشاره به استخری که آب در آن جمع می‌کردند که یخ بسازند، است. ولی دستگاهی که ما امروزه به نام یخچال استفاده می‌کنیم خوب بود یخدان، یخساز یا چیزی بهتر از این نامگذاری می‌شد.


منبع: بیتوته