یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۵۱ |
هنر زیبای توازن بین سنگ ها

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

آدریان گری، هنرمندی است که به گونه ای سنگ ها را روی هم قرار می دهد تا با برقراری یک توازن وزنی ظریف بتوانند در عجیب ترین حالت ها روی هم قرار بگیرند.

​​​​​​​هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!

هنر زیبای توازن بین سنگ ها!


منبع: ایران ناز