یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۰۵ |
تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

حتما شما هم این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که هنر نزد ایرانیان است و بس. واقعا و انصافا هم همینه و همیشه هنر ایرانی زبانزد خاص و عام بوده و هست و خواهد بود. هنر نقاسی و مینیاتور از جمله هنرهای بسیار پر طرفدار است که در میان آن سبک و نقاشی های مینیاتوری جایگاه خاصی را دارند.

تصاویر زیبای مینیاتوری که نمونه ای بارز از هنر هنرمندان دیرینه ایران است.

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

سیر تاریخی مینیاتور ایرانی به گذشته های دور پیش از ظهور اسلام میرسد اما میتوان گفت زمانی که ایرانیان توانستند در قرن سوم هجری قمری به دربار عباسیان وارد شوند نقاشی ایران پس از یک دوره رکود جانی دوباره گرفت. مینیاتور ایرانی در واقع نقاشی ایران پیش از ظهور اسلام است که با عرفان و تفکرات اسلامی ادغام گردید وراهی شد برای ظهور جلوه های الهی.

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

آثار مینیاتور نفیسی در دوره عباسیان خلق شد که متأسفانه بخش عظیمی از این آثار در طی حملات مغول در سده های هفتم و هشتم از بین رفت. در دوره ایلخانیان که اوضاع کشور به آرامش نسبی دست یافت گامهایی در راه پیشرفت هنر برداشته شد من جمله تاسیس ربع رشیدی در شهر تبریز پایتخت آن زمان که مکانی مناسب جهت بروز استعدادهای هنرمندان وخوشنویسان و دانشمندان گردید.

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

کارگاههایی برای خلق نسخ خطی و مصور سازی آنها در ربع رشیدی وجود داشت.مکتب تبریز در این دوران به اوج شکوفایی خود رسید وآثار برگزیده ای همچون شاهنامه فردوسی و شاهنامه دموت در این دوران خلق گردید. با گذشت زمان مینیاتور ایران دستخوش تغییرات زیادی شد و مکاتب گوناگونی با خصوصیات خاص خود شکل گرفت.

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی

تصاویر زیبا و هنرمندانه از نقاشی مینیاتور ایرانی


منبع: ایران ناز