یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۱۷ |
این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

هنرمندی از کالیفرنیا به نام Sam Larson با دقتی بسیار بالا نقاشی هایی بسیار کوچک کشیده است که حتی از یک سکه هم کوچکتر هستند. او برای اثبات کوچکی نقاشی هایش یک سکه (یک پنی) را در کنار نقاشی هایش قرار داده است. نقاشی های او دارای جزئیاتی مثل رنگ آمیزی دقیق و سایه روشن هایی است که حتی در آثاری با اندازه بزرگ نیز نیاز به مهارت دارد.

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید

این نقاشی های کوچک و زیبا را مشاهده کنید


منبع: ایران ناز