شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۵۶ |
آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

هنر خیابانی جنبشی مردمی است که مدتی است به صورت نقاشی های دیواری در بسیاری از نقاط جهان دیده می شود. این هنر می تواند اهداف بسیاری مانند اقتصاد، سیاست و فرهنگ داشته باشد که معمولا با طنز یا ابهام ترکیب می شود. در این آلبوم بهترین نقاشی های خیابانی را که در ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا در سال گذشته کشیده شده اند را خواهید دید.

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی

آلبوم زیباترین نقاشی های خیابانی


منبع: ایران ناز