پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۲۳ |
مورچه ی پا شکسته

مورچه ی پا شکسته

اتل متل یه مورچه

قدم می زد تو کوچه

اتل متل یه مورچه

قدم می زد تو کوچه

اومد یه کفش ولگرد

پای اونو لگد کرد

مورچه پا شکسته

راه نمی ره نشسته

با برگی پاشو بسته

نمی تونه کار کنه

دونه هارو بار کنه

تو لونه انبار کنه

مورچه جونم تو ماهی

عیب نداره سیاهی

خوب بشه پات الهی


منبع: بیتوته