جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۴۶ |
16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

وقتی که موجودات ریز دنیای خودمان را در زیر صفحه نمایش میکروسکوپ مشاهده می کنیم با موجودات وحشتناکی روبرو می شویم که مطابقتی با همان موجودات در جهان کنونی ما ندارند. این تصاویر، عکس هایی با نمای نزدیک از حشرات معمولی و جانوران میکروسکوپی هستند که در جهان ما معمولی هستند.

تصور کنید کدام یک وحشتناک تر است؟ این که از فضا فعالیت گرمابی آتشفشان های زیر اقیانوس ها را مشاهده کنید یا از یک میکروسکوپ چشم یک پشه را؟ این تصاویر، عکس هایی از موجودات فضایی نیستند. بلکه چشم یک پشه، نیش یک حشره یا تصویر میکروسکوپی از شپش سر  هستند که می توانند شما را به وحشت بیندازند.

گاهی این عکس های میکروسکوپی ترسناک تر از تصاویری از اعماق فضا هستند. این تصاویر توسط چند عکاس متخصص در عکس های میکروسکوپی گرفته شده اند.

جنین مرغ

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

مورچه

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

زنبور عسل

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کرم ابریشم

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

جنین گورخر ماهی

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کرم مژه

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کرم آب

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

خرس آب

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کنه تاول

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کرم دریایی

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

سر زنبور

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

شپش سر چسبیده به موی انسان

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

خرمگس

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کرم دریایی

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

چشم پشه

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)

کرم هیدروترمال

16 عکس ترسناک از زیر میکروسکوپ (از جنین مرغ تا...)


منبع: بیتوته