سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۲۳ |
ویزا دائم خویشاوندی استرالیا

ویزا دائم خویشاوندی استرالیا

ویزا دائم خویشاوندی استرالیا: این ویزا دارای تغییرات زیاد و همچنین پیچیدگی هایی بوده است. به صورت مختصر در زیر آورده ایم.

مهاجرت به استرالیا والدین

ویزای والدین به ۲ گروه اصلی طبقه بندی می شود:  این ۲ گروه اصلی خود به ۶ نوع ویزای موقت و دائم تقسیم بندی می شود که در حال حاضر در دسترس والدینی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، قرار گرفته است. متقاضیان انواع ویزای والدین کمک کننده باید مشارکت بیش تری در پرداخت هزینه های لازم جهت تامین سلامت آینده خود داشته باشند. تعداد ویزاهای در نظر گرفته شده برلای این گروه در هر سال معمولاً برابر گروه ویزاهای والدین عادی است.

متقاضیان مهاجرت به استرالیا در همه ویزاهای والدین (عادی و کمک کننده) هنگام درخواست ویزا باید واجد شرایط زیر باشند:

- فرزند باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند و مقیم استرالیا باشد.

- فرزند باید در استرالیا سکونت داشته باشد و باید کفیل شما هم باشد.

- باید آزمون توازن خانواده را رعایت کرده باشید. (حداقل نیمی از فرزندان باید مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان که در استرالیا به طور دائم زندگی می کنند بیش تر از فرزندانی باشد که در کشورهای دیگر زندگی می کنند.)

- شرایط لازم سلامت و امنیت را داشته باشید.

- قادر به پرداخت هزینه های مراحل پرونده خود باشید.

والدین می توانند بر اساس طبقه بندی های زیر برای مهاجرت به استرالیا به صورت اقامت دائم اقدام کنند:

- والدین کمک کننده

- والدین سالخورده

- والدین عادی

- والدین سالخوده عادی

والدین می توانند به صورت موقت هم بر اساس طبقه بندی زیر اقدام نمایند:

- ویزا کمک کننده

- ویزا سالخورده کمک کننده


منبع: اصطهباناتی