چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۴۵ |
سال دوم،  ماه چهارم،  هفته چهارم نوپا

سال دوم،   ماه چهارم،   هفته چهارم نوپا

رشد و تکامل

- به زبان بدنتان توجه کنید

کودکان نوپا حتی زمانی که کار نادرستی انجام می دهند بسیار دوست داشتنی و با مزه هستند. بنابراین ممکن است برای شما سخت باشد وقتی کودک کار اشتباهی انجام می دهد، به او نخندید اما لبخند شما این پیام را به کودک خواهد داد که برایتان مهم نیست اگر او این کار را دوباره تکرار کند. کودکان در این سن بسیار بسیاری از کلمات را که قادر به بیان آنها نیستند، می فهمند اما زبانی که برای آنها بسیار قابل درک است، همان زبان بدن است. اگر زمانی که به او می گویید " این کار را انجام نده! " به او بخندید، حرف شما هیچ تاثیری در او نخواهد داشت.

وقتی کودک کاری انجام می دهد که مورد پسند شما نیست، دقت کنید که صورت و لحن صدایتان با آنچه می گویید همخوانی دارد. داد نزنید اما از لحن کاملا جدی برای گفتن جمله مورد نظرتان استفاده کنید و هر بار که کودک همان کار را تکرار می کند با او برخورد کنید تا پیام روشنی به کودک ارسال کنید.

تصاویر چیزهای آشنا مانند حیوانات، نوزادان و مواد غذایی را از یک مجله یا کتاب جدا کنید. با کودکتان به تصاویر نگاه کنید و در مورد تصاویر حرف بزنید. برای مثال گاو را نشان دهید و بگویید: "گاو در مزرعه است و می گوید ما... ما... ". حالا از کودک بپرسید که گاو چه می گوید و اگر پاسخ نداد، دوباره حرف هایتان را تکرار کنید. درباره هر تصویری که به کودک نشان می دهید، توضیح دهید و به او بگویید که صدایش چگونه است. از کودک بخواهید درباره تصاویر حرف بزند و صدای آنها را دربیاورد.

توصیه های مذهبی

- پرورش راستگویی

یکی از وظایف پدر و مادر در تربیت فرزند پرورش فطرت راستگویی کودک است. آنها موظفند در خانه طوری رفتار کنند که اطفال به راستی و راستگویی عادت کنند و این امر از پرورش بسیاری از صفات در کودکان دشوارتر است و برای رسیدن به این نتیجه، مراقبت های علمی و عملی بسیاری لازم است.

در روایتی از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودند: خدا رحمت کند کسی را که در نیکی به فرزندش کمک کند. راوی سوال کرد: چگونه؟ و حضرت در جواب ۴ دستور فرمودند:

آنچه را که کودک در قوه داشته و انجام داده است، از او قبول کنید.

آنچه را انجام آن بر او سنگین است از او نخواهید.

او را به گناه وا ندارید.

به او دروغ نگویید و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشوید.


منبع: نی نی سایت