سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۵۷ |
سال دوم،  ماه پنجم،  هفته دوم نوپا

سال دوم،   ماه پنجم،   هفته دوم نوپا

رشد و تکامل

- فریاد زدن

فریاد زدن یکی از عادات ناپسند کودکان در این سن است. از آنجا که کودک در این مرحله مشغول تجربه کردن است، از صدایش به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند. برای جلوگیری از این وضعیت، به کودک توضیح دهید که فریاد زدن به گوش های شما آسیب می رساند و تا زمانی که فریاد می زند به او پاسخ نخواهید داد. دقت کنید که خودتان از تن صدای مناسب استفاده می کنید. برای کودک توضیح دهید که در محیط های بیرونی مانند پارک می تواند بلند حرف بزند یا حتی فریاد بکشد.

به کودک یاد بدهید که می تواند با شیوه های دیگری با صدایش سرگرم شود. مثلا می تواند آواز بخواند یا تمرین پچ پچ کردن کند. اگر می خواهید توجه کودک را جلب کنید با صدای بسیار آهسته صحبت کنید. صدای آهسته و نجواگونه بسیار جالب توجه تر از صدای بلند است چون عجیب و رازآلود به نظر می رسد.

- غذا خوردن

کودکان نوپا کمی بد غذا هستند پس خیلی سخت نگیرید. به کودک اصرار نکنید که بیشتر از آنچه تمایل دارد غذا بخورد یا غذایی خاص را مزه کند. سعی کنید در هر وعده غذایی ترکیبی از غذاهای مختلف را آماده کنید چون در این صورت شانس این وجود دارد که نیاز غذایی کودک به طور کامل مرتفع شود. به طور کلی بهتر است در هر وعده غذایی به کودک امکان انتخاب دهید و به ذائقه او اطمینان کنید.

- بالا و پایین

با کودک کف زمین بنشینید. چند بلوک اسباب بازی را روی هم بچینید و یک اسباب بازی را بالای بلوک ها بگذارید و به کودک بگویی که اسباب بازی بالاست. اسباب بازی را پایین بیندازید و بگویید اسباب بازی پایین است. بازی را تکرار کنید و به کودک اجازه دهید اسباب بازی را بالای بلوک ها بگذارد و آن را به پایین بیندازد. این بازی علاوه بر مفاهیم فضایی، مهارت های جنبشی کوچک را هم تکامل خواهد داد.

توصیه های مذهبی

- درمان ترس در کودکان

برای درمان ترس باید از ترساندن کودک خودداری شود و از جهت جسمی کودک را تقویت کنید. با او مهربان باشید و در مقابل کودک از خود ترس نشان ندهید. از بیان داستان های ترس آور بپرهیزید و به او تلقین کنید که ترسو نیست و با مسولیت دادن به کودک در خانه و شریک کردن او در امور خانه مقاومت و پایداری را در او زنده کنید.

- یک پیشنهاد شاد

کودک را به جستجوی گنجد بفرستید. چند سکه یا شی براق را در باغچه خانه یا پارک دفن کنید اما جای دقیق آن را به کودک نگویید و از کودک بخواهید تا با توجه به راهنمایی های کلامی شما گنج را پیدا کند.


منبع: نی نی سایت