دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۳۱ |
سال دوم،  ماه پنجم،  هفته چهارم نوپا

سال دوم،   ماه پنجم،   هفته چهارم نوپا

رشد و تکامل

- بهانه گرفتن

اگر هنوز شاهد بهانه گرفتن و نق زدن کودکتان نبوده اید، به زودی شاهد آن خواهید بود. بهانه گیری ها شیوه ای برای ابراز ناراحتی از ناکامی در رسیدن به چیزی به دلیل عدم رشد کافی یا اجازه نداشتن است که در صورت گرسنگی یا خستگی کودک با شدت بیشتری همراه است. در این مواقع بهترین شیوه عدم توجه به کودک است. زمانی که کودک آرام گرفت به او یک آب نبات بدهید و به او توجه کنید. هرگز کودک را به خاطر بهانه گیری تنبیه نکنید.

- موش و گربه

به کودک بگویید که شما یک موش کوچولو هستید و او گربه ای است که باید دنبالتان کند. صدای گربه را به او یاد بدهید و با حرکت سینه خیز روی زمین حرکت کنید و کودک را هم تشویق کنید که شما را دنبال کند. وقتی کودک بازی را یاد گرفت، می توانید جایتان را عوض کنید. این بازی بسیار شادی بخش است و به تکامل و رشد عضلات جنبشی بزرگ کمک می کند.

توصیه های مذهبی

- زشتی گناه و تنفر از گناه

والدین موظفند از کودکی قبح گناه و تنفر مردم از گناهکار را به کودک بفهمانند و در کارهای بد او را توبیخ و در کارهای خوب او را تشویق کنند تا شخصیت او احیا شده و موجبات امیدواری و دلگرمی آنها فراهم شود. البته توبیخ و تحسین بی موقع یا بیش از حد، خود منبع فساد است.

- یک پیشنهاد شاد

پارکی را پیدا کنید که یک سرسره بلند داشته باشد، کودک را روی پایتان بنشانید و با هم از سرسره پایین بیایید.


منبع: نی نی سایت