دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۱۲ |
سال دوم،  ماه پنجم،  هفته اول نوپا

سال دوم،   ماه پنجم،   هفته اول نوپا

رشد و تکامل

- از پوشک گرفتن کودک

رشد استقلال و خودکفایی در کودک به اشکال مختلف قابل مشاهده است: او می تواند جوراب ها یا پوشکش را در بیاورد و دندان هایش را مسواک بزند. اگر فکر می کنید کودک به میزان مناسبی از خود کفایی رسیده است، می توانید به تدریج و با شیوه های مناسب آموزش توالت رفتن را شروع کنید.

کودکان با هم متفاوت هستند و یک شیوه و روش خاص برای همه کودکان کارآمد نخواهد بود، بنابراین سعی کنید با مطالعه و کسب آگاهی از شیوه های مختلف، بهترین روش سازگار با کودک را انتخاب کنید.

- یادگیری زبان

درک و فهم آنچه کودکان در این سن می گویند، اغلب کمی مشکل است. در واقع ممکن است شما و همسرتان تنها افرادی باشید که زبان او رامتوجه می شوید. بیان کلمات با لکنت و یا به شکل شکسته تا ۱۷ ماهگی غیرمعمول نیست. با رشد ماهیچه های زبان و دهان کودک، تسلط او بر تلفظ کلمات پیشرفت خواهد کرد. با تکرارشکل صحیح کلماتی که کودک به شکل اشتباه بیان می کند به او کمک کنید تا تلفظ درست آنها را یاد بگیرد.

- موسیقی و رقص

حرکت های موزون با موسیقی می تواند بسیار خوب باشد. چند موسیقی تند و آرام را انتخاب کنید. با موسیقی حرکت کنید و کودک را تشویق کنید تا او هم به شما ملحق شود. برای خواب نیمروز کودک، یک موسیقی ملایم انتخاب کنید تا به کودک آرامش دهد. گوش کردن به موسیقی الگوهای مغزی که برای فعالیت های پیچیده استدلالی به کار می رود را افزایش می دهد.

توصیه های مذهبی

- تنبیه و ترساندن کودک

کودک را به خاطر تربیت نباید ترساند، زیرا ترس شخصیت کودک را از بین برده و دچار اختلالات روانی و ایجاد وابستگی می کند. در تنبیه نیز ترساندن درست نیست و اثرات بدی به جا می گذارد. تنبیه رابطه طفل و مادر را نامطلوب و ارزش و اعتباری را که مادر در دل کودک دارد، متزلزل می کند. به جای تنبیه و ترساندن، دوست و راهنمای کودک باشید و نمونه صادق عشق و محبت. در بسیاری از مواقع می توان با یک سکوت یا یک نگاه کودک را متوجه اشتباه و خطای خود نمود.

- یک پیشنهاد شاد

وقتی کودک از چیزی می ترسد، برایش درباره چیزهایی حرف بزنید که خودتان در کودکی از آن می ترسیدید اما بعد از مدتی دیگر از آن نترسیدید.


منبع: نی نی سایت