یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۴۰ |
سال دوم،  ماه اول،  هفته دوم نوپا

سال دوم،   ماه اول،   هفته دوم نوپا

رشد و تکامل

- خواب

کودک شما نه تنها در این مرحله برای خوابیدن و استراحت کردن مقاومت نشان می دهد بلکه به دلیل رشد خودکفایی و استقلال فردی ممکن است زمان خواب سروصدا هم راه بیندازد و برای خوابیدن مقاومت نشان دهد. یک برنامه ریزی مناسب و اجرای منظم آن مانند خواندن داستان یا حمام کردن پیش از خواب می تواند به کودک برای کسب آرامش پیش از خواب کمک کند.

می توانید برنامه پیش از خواب را به کمک همسرتان و به شکل نوبتی انجام دهید. بهتر است هر چند وقت یکبار، یکی از نزدیکان کودک برنامه پیش از خواب را با کودک انجام دهد و او را به رختخواب ببرد تا کودک زمان خواب را با برنامه پیش از آن و نه با فردی که آن را انجام می دهد ارتباط دهد.

- استفاده از قاشق

ممکن است کودکتان برای غذا خوردن قاشق را در دست بگیرد و تلاش کند تا با قاشق غذا بخورد. خودتان را برای کمی ریخت و پاش آماده کنید و به کودک اجازه دهید که خودش غذا بخورد. استفاده از قاشق یک روش عالی برای پیشرفت "هماهنگی چشم-دست" و استقلال کودک است و غذا خوردن را برای او به تفریح و بازی تبدیل می کند.

- تکرار کن!

کلمه ای را بیان کنید و کودکتان را تشویق کنید که از شما تقلید کند. کلمه هایی را انتخاب کنید که برای کودک آشنا هستند. بهتر است با کلمه های یک بخشی شروع کنید. هر بار کودک، آنچه را که می گویید تکرار کرد، او را تشویق کنید.

این فعالیت موجب تقویت مهارت های کلامی کودک خواهد شد.

توصیه های مذهبی

- گریه کودکان

هیچگاه کودک خود را به خاطر گریه کردن نزنید، زیرا گریه تا مدتی شهادت به وحدانیت خدا، نبی اکرم و دعای برای والدین است.

- یک پیشنهاد شاد

در یک روز بارانی، لباس مناسب بپوشید و همراه کودک زیر باران راه بروید. اگر چکمه های پلاستیکی بلند داشته باشید، شلپ شلپ کردن در چاله های آب هم جالب است. شاید بتوانید بعد از باران رنگین کمان را ببینید.


منبع: نی نی سایت