شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۴:۲۹ |
سال سوم،  ماه هشتم،  هفته اول نوپا

سال سوم،   ماه هشتم،   هفته اول نوپا

رشد و تکامل

از میان همه کلماتی که کودک در حال یادگیری آنهاست، به نظر می رسد کلمه مورد علاقه او "نه" است. چه چیزی در این واژه تا این حد برای کودک جذاب است؟ کودکان نوپا در حال کشف اراده آزاد خود هستند و به همین علت از "نه" بسیار استفاده می کنند. "نه" برای شیوه ای برای ابراز عقایدشان است. (بعضی اوقات حتی وقتی می خواهند "بله" بگویند از "نه" استفاده می کنند.) بعضی مواقع هم کودکانی که هنوز به خوبی حرف نمی زنند زمانی از "نه" استفاده می کنند که عصبانی و ناامید هستند و تلاش می کنند به هدفشان برسند. ممکن است کودک شما یاد گرفته باشد که اگر با صدای بلندتر و قوی تر "نه" بگوید، توجه شما را به خودش جلب خواهد کرد.

دادن امکان انتخاب به کودک یکی از شیوه های کاهش دفعات "نه" گفتن اوست. همینطور، کودک را به آرام حرف زدن تشویق

کنید و او را به سمت "جایگزین" هدایت کنید و در مورد "بله" یا " شاید" حرف بزنید.

انتقال کودک به تختخواب مستقل معمولا به سرزدن های شبانه کودک به تختخواب شما ختم خواهد شد! اگر نمی خواهید کودک کنار شما بخوابد، او را به تختخواب خودش هدایت کنید و با یک "شب به خیر" مهربان اما قاطع او را در تختش قرار دهید. چراغ را روشن نکنید، زیاد حرف نزنید و احساساتی هم نشوید چون در غیر اینصورت کودک رفتارش را برای یک تجربه جالب دیگر تکرار خواهد کرد. ممکن است مجبور باشید قوانین را چندین باربرای کودک تکرار کنید تا یاد بگیرد که باید در تخت خودش بخوابد. کلید موفقیت شما ایستادگی و ثبات عمل است.


منبع: نی نی سایت