جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۳۳ |
سال سوم،  ماه هفتم،  هفته سوم نوپا

سال سوم،  ماه هفتم،  هفته سوم نوپا

رشد و تکامل

 بعضی از چیزهایی که کودک در این سن می گوید جالب و بامزه است. آنها معمولا دو کلمه را برای اختراع یک کلمه جدید با هم ترکیب می کنند. آنها خوب نمی شنوند، خوب تلفظ نمی کنند و کلمات را به خوبی به خاطر نمی آورند و همین باعث می شود کلماتی بسازند که سالها در یاد خانواده بماند!

به کلمات عجیبی که کودک می سازد، نخندید. این کلمات نشان می دهند که کودک در حال کسب مهارت های سخنوری است. به جای تصحیح کلمه، بهتر است کلمه ای که کودک اشتباه تلفظ می کند را دوباره برایش تکرار کنید، البته بدون اینکه در مورد تفاوت دو کلمه چیزی بگویید. تکرار شکل صحیح کلمه کافی است.

وقتی کودک در حال مبارزه است، ممکن است عقب ایستادن و مداخله نکردن از جانب شما کار سختی باشد. ویژگی طبیعی والدین مداخله و حل مشکل است اما رویارویی کودک با کمی سختی هم بد نیست!

به او اجازه دهید با پازلی که نمی تواند آن را تکمیل کند، دعوا کند و یا آنقدر تلاش کند تا موفق شود آن را کامل کند. آزمون و خطا شیوه کودک برای یادگیری است و احساس رضایتی که پس از موفقیت در انجام کار تجربه می کنند، اعتماد به نفس کودک را بالا می برد و او را برای چالش های جدید آماده می کند.

اگر هم تحت شرایطی تصمیم گرفتید که در کار کودک مداخله کنید، بهتر است به جای آنکه  کار را برای او انجام دهید، با کمک غیرمستقیم کودک را به ادامه کار تشویق کنید.


منبع: نی نی سایت