پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۳۹ |
سال سوم،  ماه هفتم،  هفته دوم نوپا

سال سوم،  ماه هفتم،  هفته دوم نوپا

رشد و تکامل

کودک نوپای شما چشم و گوش خارق العاده ای برای مشاهده جزئیات دارد. به دلیل اینکه کودک در حال یادگیری چیزهای جدید است، به اصوات، رنگ ها، اشکال مرتبط و حرکاتی که ممکن است شما متوجه آنها نشوید، حساس است.

پس اگردر مورد صدای تیک تاک ساعت یا رنگ کلاه پستچی اظهار نظر می کند، تعجب نکنید. علاوه بر این کودک میان چیزهایی که خصوصیات مشابه دارند، ارتباط برقرار می کند. این توجه افراطی به جزئیات سرعت کودک در مشاهده تغییرات را توجیه می کند. تغییر چیدمان مبل ها، مدل جدید موی شما یا یک صفحه پاره شده در کتاب به سرعت از جانب کودک دیده خواهد شد.


منبع: نی نی سایت