سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۳۷ |
سال سوم،  ماه هشتم،  هفته سوم نوپا

سال سوم،  ماه هشتم،  هفته سوم نوپا

رشد و تکامل

 کودک نوپا با وجود آنکه نمی تواند ساعت را بخواند اما از حس اولیه تشخیص زمان برخوردار است. او می داند "دیروز" به معنی گذشته و "فردا" به معنی آینده است اما برای او "دیروز" ممکن است به چیزی که امروز صبح یا هفته پیش اتفاق افتاده است دلالت کند.

شیوه ای که کودک به کمک آن زمان را علامت گذاری و تشخیص می دهد، پیش بینی اتفاقات روزانه است و این دلیل دیگری برای اثبات اهمیت اجرای قوانین روزمره است. او می داند وقتی شما به آشپزخانه می روید، تقریبا وقت ناهار است و بعد از ناهار او را به زمین بازی می برید و بعد وقت خواب نیمروزی است.

در صحبت هایتان با کودک به زمان اشاره کنید: " تا پنج دقیقه دیگر از خانه خارج می شویم." "بعد از ناهار به فروشگاه می رویم." "دوبار که بخوابی و بیدار شوی به سفر می رویم." البته کودک این قالب های زمانی را مانند شما درک نخواهد کرد -این توانایی را تا سال دوم و سوم دبستان به دست نمی آورد- اما به او کمک می کنید به مفاهیم زمانی عادت کند.

آیا متوجه شده اید که کودک نوپای شما از همیشه کثیف تر و نامرتب تر شده است؟ کودک پر تحرک و کنجکاو  شما به همه جا سرک می کشد و خودش را کثیف می کند. حالا زمان آن فرا رسیده که به او شستن دستهایش را یاد بدهید و این عمل را پیش از وعده های غذایی به یک عادت تبدیل کنید. برای اینکه دست کودک به دستشویی برسد، یک چهارپایه را زیر دستشویی قرار دهید.

برای کودک استفاده از صابون جامد به مراتب آسانتر از استفاده از صابون مایع با محفظه دارای پمپ است. یک ترانه مخصوص شستن دستها انتخاب کنید که خواندن آن حداقل 20 تا 30 ثانیه طول بکشد و در حالی که کودک مشغول شستن دست هایش است، آن را برایش بخوانید و از او بخواهید تا پایان ترانه به شستن دستهایش ادامه دهد.


منبع: نی نی سایت