دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۲۳ |
آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب

در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب

در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن.

آموزش نقاشی اسب

در گام آخر، خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب

آموزش نقاشی اسب


منبع: بیتوته