یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۴۳ |
آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

Image result for ‫نقاشی خرگوش‬‎

- با شکل های بدن کلی خرگوش رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- اعضای صورت خرگوش رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- صورت خرگوش رو کامل می کنیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- موهای دور صورت خرگوش رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- موهای بدن خرگوش رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- گوش های بلند خرگوش رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- موهای بدن خرگوش رو می کشیم.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

- خرگوش آماده رنگ آمیزی هست.

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش


منبع: بیتوته