سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۴۰ |
یک رنگین کمان زیبا (کاردستی)

یک رنگین کمان زیبا (کاردستی)

وسایل مورد نیاز:

  • بشقاب یک بار مصرف
  • پنبه
  • رنگ
  • به یک بشقاب یک بار مصرف نیاز داریم

بشقاب یک بار مصرف رو نصف می کنیم و به شکل زیر در می آوریم.

یک رنگین کمان زیبا (کاردستی)

حالا بشقاب رو رنگ آمیزی می کنیم.

رنگ های رنگین کمان.

یک رنگین کمان زیبا (کاردستی)

حالا اطرافش رو پنبه می ذاریم و می چسبونیم.

یک رنگین کمان زیبا (کاردستی)

حالا یه رنگین کمان زیبا داریم.

یک رنگین کمان زیبا (کاردستی)


منبع: بیتوته