سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۱۰ |
ویژگی های دانش آموز خلاق

ویژگی های دانش آموز خلاق!

۱- ایده ها و نظرات خود را بدون ترس در کلاس مطرح می کند.

۲- معمولا برای مسائل راه حل ها و پاسخ هایی متفاوت از سایر دانش آموزان ارائه می کند.

۳- به فعالیت هنری علاقه ی زیادی دارد و در این زمینه دارای تجربه و مهارت است.قبل از این که گردو را بشکنم به این فکر افتادم که شاید بتوانم با دو نیمه ی پوست آن دو تا لاک پشت درست کنم!

۴- غالبا ایده ها و راه حل های بیش تری نسبت به سایر هم کلاسی های خود پیشنهاد می کند.

۵- معمولا قادر است باطنز پردازی ها و شوخی های جالب دیگران را بخنداند.

۶- تمایل زیادی به تغییر نظرات معلم و یا مطالب کتاب دارد.

۷- در کلاس اغلب سوالاتی غیرعادی و گاه عجیب و غریب می پرسد.

۸- علاقه ی زیادی به نقاشی و ترسیم افکار و ایده های خود دارد.

۹- انتقاد گر است و هر نظر و عقیده ای را به راحتی نمی پذیرد.

۱۰- گاهی به خاطر بیان نظرات و ایده های عجیب و غریبش در نظر دانش آموزان دیگر فردی غیرعادی جلوه می کند.

۱۱- از قوه ی تخیل خوبی برخوردار است.

۱۲- معمولا در کلاس با آب و تاب صحبت می کند و سعی می کند ایده هایش را با جزئیات کامل شرح دهد.

۱۳- دارای ابتکار است و غالبا ایده ها و پاسخ های منحصر به فرد ارائه می کند.

۱۴- حساس، باریک بین و نکته سنج است.

۱۵- بسیار فعال است و غالبا در آن واحد چند طرح و ایده در زمینه های مختلف را در سر می پروراند.

۱۶- به تجربه و آزمایش علاقه ی فراوانی دارد

۱۷- در نفوذ و تاثیر گذاری بر دوستان خود از توانایی زیادی برخورداراست.

۱۸- آمادگی طرد شدن و عدم تایید از طریق دیگران را داراست.

۱۹- به مطالعه ی موضوعات متنوع و گوناگون علاقمند است و زمان قابل توجهی را به این امر اختصاص می دهد.

۲۰- از اطلاعات عمومی زیادی برخوردارست و سعی می کند که از آن ها استفاده ی عملی و کاربردی کند.


منبع: بیتوته