پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۰۳ |
یک غذای مقوی برای نوزاد 8 ماهه

یک غذای مقوی برای نوزاد 8 ماهه

در ماه هشتم یکی از غذاهای مقوی که می توان برای کودک شروع کرد، زرده تخم مرغ است. تخم مرغ را باید به مدت 20 دقیقه در آب جوشاند تا کاملا سفت شود و سپس سفیده آن را جدا کرد. در روز اول می توان به اندازه یک نخود از زرده تخم مرغ را در کمی آب جوشیده یا شیرمادر نرم و حل کرد و سپس به شیرخوار داد.

می توانن کم کم مقدار زرده تخم مرغ را اضافه کرد تا ظرف 10 روز به یک زرده کامل برسد و از آن به بعد می توان هر روز نصف زرده تخم مرغ و یا یک روز در میان یک زرده تخم مرغ کامل را به کودک داد. توصیه می شود که باقیمانده زرده پخته شده کودک را مادر یا سایر افراد خانواده بخورند و هر روز برای کودک از تخم مرغ تازه استفاده شود.


منبع: نی نی سایت