دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۳۶ |
مقررات مسافرت اطفال

مقررات مسافرت اطفال

مسافرت با خانواده و انجام یک سفر خاطره انگیز با خانواده، تجربه ای است که آنرا با هیچ چیز نمی توان عوض کرد. در کنار مزایای سفر با خانوده، معایبی نیز وجود دارد که یکی از آنها مسافرت با فرزندان است. در صورتیکه فرزندان شما طفل یا کودک باشند باید ملاحظات خاصی را در نظر بگیرید، تا بتوانید سفر خاطره انگیزی را با اعضای خانواده خود داشته باشید. به طور کلی اطفال از مسافران نیازمندبه خدمات ویژه محسوب می شوند. همانند رهنمودهای سفر سالمندان برای اطفال نیز باید نکات خاصی را در نظر گرفت که در زیر به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

- آن دسته از مسافرانی که سن آنها کمتر از ۲ سال است، تحت عنوان طفل شناسایی شده و بدون نیاز به رزرو جا حداکثر ۱۰% از بهای مسیر مسافرت را پرداخت می نمایند. همچنین ۱۰ کیلوگرم بار برای آنها به صورت مجانی در پروازهای بین المللی حمل می شود.

- مسافران بالاتر از ۲ سال و کمتر از ۱۲ سال تمام، تحت عنوان کودک با حق رزرو جا حداکثر ۵۰% بهای بلیت در مسیر داخلی را پرداخت می نمایند و مانند یک مسافر بزرگسال مجاز به حمل ۲۰ کیلوگرم بار مجانی خواهند بود.

- اطفال با همراه: در این شرایط کودک توسط مسافر بزرگسال همراهی خواهد شد. در صورتی که یک مسافر بزرگسال قصد همراهی دو مسافر نوزاد را داشته باشد بر اساس ضوابط یکی از دو نوزاد، با حق رزرو جا، کودک تلقی شده و باید ۵۰% بهای کامل بلیت مسافرت را پرداخت کند.

- کودک بدون همراه: مسافران بین ۵ تا ۱۲ سال سن، می توانند در مسیرهای پروازی بدون حضور همراه در سفر، مسافرت نمایند. در این شرایط والدین یا هر فرد دیگری کﻫ.قبلاً به دفتر هواپیمایی معرفی شده است در فرودگاه مبداً تا آغاز پرواز همراه مسافر خواهد بود و در فرودگاه مقصد، فرد همراه مسافر نیز کﻫ.قبلاً معرفی شده است، طفل را تحویل خواهد گرفت. کلیه اطلاعات لازم باید در هنگام رزرو جا وارد فرم مخصوص (فرم کودک بدون همراه) شود و به کارمند ترافیک فرودگاه نهایتاً به سرمهماندار تحویل گردد.


منبع: الی گشت