چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۵۲ |
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای خوشمزه ای که بسیار کم نظیر است .در کارگاه با سابقه نبات ریز کاشان از سالها قبل با استادی تمام تهیه وتولید می شود . باقلوای سنتی کاشان، نسبت به باقلوای دیگر شهر ها از تنوع بیشتر ی برخوردار است . این باقلوا را با مغز بادام، پسته، پنج مغز شامل (مغز گردو، بادام، فندق، پسته، بادام هندی ) و دورنگ (پسته ونارگیل )درست می کنند .
برای تهیه آن اول لواش باقلوا را تهیه می کنند که ترکیبی از آرد، تخم مرغ روغن حیوانی وشیر است .لواش را در ظرفهای مخصوص باقلوا می اندازند. ابتدا ظرف را با روغن مایع چرب می کنند تا لواش نچسبد. لواش را که پهن کردند .میانه ها را که انواع مغز هاست می ریزند میانه ها از نوعی نان که از آرد برنج، شکر، تخم مرغ وروغن تشکیل شده است، می باشد.
بعد آنرا آسیاب کرده با مغز ها ترکیب می کنند و با آن هل ساییده مخلوط کرده ودر میان ظرفها می ریزند بعد لواش دوم را می اندازند بعد برش خورده وبا روغن حیوانی چرب شده وبه کوره می فرستند و400تا 450 درجه سانتی گراد حرارت می دهند و 5 دقیقه بعد از کوره خارج کرده و12تا15ساعت بیرون از کوره نگهداری می کنند تا شکل خود را بگیرد. برش باقلوا کاشانی حبه قندی ولوزی شکل است.شربت آن هم ازشکر وگلآب وکمی گلوکز درست می شود.
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان
باقلوای سنتی کاشان

منبع: seeiran