جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۳۶ |
صنایع دستی اسلامشهر

صنایع دستی اسلامشهر

از صنایع دستی رایج در اسلامشهر می توان به ساخت احجام چوبی، شیشه گری دستی، صنعت سنگ و منبت کاری اشاره کرد. دستان پر توان هنرمندان ایرانی در به وجود آوردن تابلوهای زیبای معرق خط و قلم زنی روی چوب در این منطقه بسیار به چشم می خورد.

صنایع دستی اسلامشهر

معرق خط

صنایع دستی اسلامشهر

شیشه گری دستی

صنایع دستی اسلامشهر

منبت کاری


منبع: seeiran