پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۳۱ |
صنایع دستی آبادان

صنایع دستی آبادان

درحال حاضر رایج ترین و پر استفاده ترین صنایع دستی آبادان جاروهایی است که به وسیله برگ درخت خرما (سعف) بافته می شود. صنایع دستی دیگر آبادان حصیر، کلاه آفتابی، سفره، بادبزن، سبد نان و خورجین خرما است که اینها نیز از برگ درخت خرما درست می شوند.

صنایع دستی آبادان


منبع: seeiran