پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۰۹:۳۴ |
سوغات شیراز

سوغات شیراز

سوغات عمده شیراز آبلیمو و ابغوره می‌‌باشد. همین طور بهار نارنج شیراز زبانزد خاص و عام است. همینطور شیرازی‌ها نوعی پالوده به همان نام پالوده شیرازی دارند که یکی از بهترین انواع پالوده در ایران است. از انواع دیگر صنایع دستی می‌توان به خاتم‌کاری، منبت‌کاری، قالی و قالیچه اشاره کرد. خاتم این شهر معروف است.

صنایع دستی از قبیل خاتم کاری فارس، نقره کاری، سفال سازی، منبت کاری و قالی بافی از مهمترین سوغاتی های شیراز محسوب میگردد.

عرقیات و شربت های طبیعی بهترین سوغاتی های شیراز است. عرق شاتره، نسترن، بیدیمشک، اترج، تارونه، بهار نارنج، نعنا چهل گیاه، کاسنی، شربت به لیمو و نارنج، گاوزبان و کیالک از این نمونه اند که هرکدام دارای خاصیت خود میباشند.

گلاب میمند از سوغاتی های مهم فارس و شیراز است.

اصطخری در کتاب مسالک و ممالک مینویسد: گلاب فارس از جور خیزد و به دیار حجاز و یمن و شام و مصر و مغرب و خراسان ببرند و آب طلع (عرق طارونه) آنجا چکانند و هیچ جای دگر ندانند، زعفران و آب بید (بیدیمشک) بهتر از آن که به دیگر جای باشد

ابوریحان بیرونی در کتاب صدینه مینویسد: گلی را که از وی گلاب گیرند، اهل فارس به آن آزاد گل گویند. سرزمین فارس در سراسر دوران غزنویان، به گرفتن گلاب از گل شهرت داشت.اگر چه در گذشته، گلاب یزد، اصفحان و بصره، اسم و رسمی داشتند ولی سرزمین فارس مهمترین مرکز تولید گلاب و عطر های گوناگون بوده است.

دیگر سوغاتی های شیراز و استان فارس:

 • کلوچه و مسغتی شیراز
 • لیمو ترش جهرم
 • خرمای جهرم
 • نان شیرین فسا
 • حلوای ارده و نان کنجدی
 • حلوای مسغتی لار
 • حاج بادام و نان کماج نی ریز
 • پرتقال داراب
 • گیوه آباده
 • رب انار ارسنجان
 • پالوده شیراز
 • ابلیمو شیراز

سوغات شیراز

سوغات شیراز


منبع: seeiran