چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۴:۴۵ |
سوغات راور

سوغات راور

از سوغات راور می‌توان به پسته، قالی راور، قوَّتو و انار اشاره کرد. در این میان قالی راور از شهرت جهانی برخوردار است. نقش معروف «سرّام» یا نقش «سه کبک» از مشهورترین نقش‌های قالی است که هنوز با ظرافت و زیبائی در راور بافته می‌شوند.

سوغات راور


منبع: seeiran