چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۵۷ |
سوغات اراک

سوغات اراک

سوغات استان مرکزى انواع مواد خوراکى از جمله انار انگور لبنیات کشمش گردو بادام شیره انگوه است.

فتیرپزی از سنت های بجا مانده نوروز در شهرستان اراک است. مردم این شهر معمولا در خانه یک نفر جمع می شوند و به پخت فتیر نوروز می پردازند. گفتنی است فتیر که یک نان محلی است ریشه در تاریخ اراک دارد و هم اکنون اراک را با سوغات آن فتیر می شناسند.

سوغات اراک

سوغات اراک

سوغات اراک

سوغات اراک

سوغات اراک

سوغات اراک


منبع: seeiran