یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۳۵ |
شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

قلعه سحرآمیز مجموعه ای شاد برای ثبت بهترین لحظات با بیش از ۱۲۰ بازی مهیج از ۱۲ کشور صاحب صنعت دنیا

- تنها دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت Iso ۹۰۰۱-۲۰۰۸ در صنعت گردشگری

- برترین مجموعه تفریحی ایران از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

- کارآفرین سال ۱۳۸۹

آدرس: اتوبان تهران-کرج، پارک ارم

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز کرج

شهربازی قلعه سحرآمیز استان تهران تهران


منبع: seeiran