شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۵۷ |
شهر مرزیکلا

شهر مرزیکلا​​​​​​​

مرزی‌کلاً یکی شهرهای کوچک استان مازندران ایران است. این شهر، مرکز بخش بابل‌کنار شهرستان بابل است.

شهر مرزی‌کلا در جنوب شهرستان بابل واقع شده‌است و بیش از ۳۳ روستا را شامل می‌شود که روستاهای سیادرکا، مرزیکلا، پیتکا و رئیس‌کلاً در بخش مرکزی آن قرار دارند.

جادهٔ گنج افروز (بابل‌کنار) از دل این شهر می‌گذرد.

شهر مرزیکلا

شهر مرزیکلا

شهر مرزیکلا استان مازندران مرزیکلا


منبع: seeiran