جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۴۷ |
شهرمنج

شهرمنج​​​​​​​

شهر منج جز شهرستان لردگان درامتداد جاده خوزستان ودرفاصله تقریبا 200کیلومتری مرکز استان قراردارد.

این شهر درموقعیت طول جغرافیایی 50 درجه و38 دقیقه وعرض جغرافیایی 31 درجه و32 دقیقه باارتفاع 1440 متر واقع شده است. درمورد وجه تسمیه منج با ضم "م" می گویند.

دراصل منج باکسر "م" بوده وآن از کرومنج می آید که حالت مه آلودگی است چون منطقه درگودی واقع شده ومحل تلاقی چند دره ورودخانه محلی است واز طرفی به رودخانه های شلیل وارمند نزدیک است حالت مه مانند است بنابراین علت نامیدن به منج به کسر "م" به دلیل وجود مه بوده است. لیکن به مرور زمان "م" مسکور به "م" مضموم تبدیل شده است. درکنار این روستا روستاهای منج نسارومنج جهروب وجوددارد که درمورد وجه تسمیه منج جهروب می گویند دراصل چه روب بوده است یعنی چاه و قنوات را لایروبی می کردند.

از مهمترین جاذبه های این شهر می توان به پل تاریخی وغار منج اشاره کرد.

شهرمنج

شهرمنج

شهرمنج

​​​​​​​


منبع: seeiran