پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۰۹:۴۷ |
روستای گمبان

روستای گمبان

شایدبپرسید گمب چیه؟

به جمع شدن آب در یک گودال بصورت حرکت مانند گوراب که گوراب راکد بوده ولی گمب دایم در حال حرکت که چند گمب از گمبان جون میده برای شنا.

شاید بگید گمبان چیه؟

به مجموع چند گمب گمبان میگن(گمب سنگی، گمب علفی، گمب سیاه، گمب شیرین، گمب شور، گمب کافر)

گمبان؟

گمبان همینجاست: فارس، ارسنجان، شرق آباد

گمبان در۱۹کیلومتری جاده ی ارسنجان- آباده طشک و۱کیلومتر بعد از روستای شرق آباد قرار دارد و بخشی از شهرستان ارسنجان است.

گمبان تشکیل شده است از چند گمب به نام های گمب سنگیگمب سیاهگمب کافر گمب شیرینگمب شورگمب علفی که به مجموع این گمبها گمبان می گویند.

رود گمبان از کوههای خام سرچشمه می گیرد که بعد از۱کیلومتر طی کردن زیر زمین چشمه ی گمبان را به وجود می آورد که گمب سنگی وبعد گمب علفی را می گذراند و با رود گمبان به دریاچه ی طشک می ریزد و همان گونه که شما هم می دانید دریاچه ی طشک و بختگان در سال های پر باران به هم وصل می شوند.

روستای گمبان استان فارس ارسنجان


منبع: seeiran