پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۳۰ |
روستای گناره

روستای گناره​​​​​​​

این روستا در ۲ کیلو متری خاوری روستای نوده واقع شده از شمال به روستای حسین آباد از جنوب به پارک جنگلی قرق از مشرق به روستای قرق و از مغرب به روستای نوده محدود بوده و دارای ۵۴ دقیقه و ۳۶ درجه عرض جغرافیای و ۴۰ دقیقه و ۵۴ درجه طول جغرافیایی میباشد و از سطح دریا ۱۱۵ متر بالاتر است قدیمی ترین فامیلهای ساکن آبادی خاندوزی و خراسانی هستند.

روستای گناره استان گلستان گرگان


منبع: seeiran