پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۲۱ |
روستای گنبد چای

روستای گنبد چای​​​​​​​

یکی از روستاهای تابعه قهاوند است و این روستا با قهاوند حدود ۲۵ کیلومتر و با همدان حدود ۳۵ کیلومتر فاصله دارد. در این روستا حدود ۹۰۰ نفر مشغول زندگی هستند و بیشترین منابع در آمدی آنها از طریق دامداری و کشاورزی است. دامداران این روستا بیشتر به پرورش گوسفند مشغول هستند. البته تعدادی از دامداران خوب این روستا هستند که به پرورش گاو مشغول هستند.

کشاورزان این روستا بیشتر محصولاتی مثل گندم وجو به صورت دیم می کارند. در این روستا یک سد خاکی وجوددارد که آب این سد می تواند به سفره های زیرزمینی روستای گنبد چای کمک کند. در روستای گنبد چای یک مسجد خانه بهداشت مخابرات و مدرسه ابتدایی وجود دارد. فاز اول بهسازی در یکی از خیابانها صورت گرفته و حدود ۵۰ در صد مقاوم سازی در این روستا صورت گرفته است. این روستا بسیار زیبا و دیدنی است و خصوصا” با توجه به سد خاکی که در این روستا وجود دارد. شما می توانید اوقات خوب و خوشی را در این روستا سپری کنید .

روستای گنبد چای

روستای گنبد چای استان همدان قهاوند


منبع: seeiran