دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۱۷ |
هنر گوهر تراشی

هنر گوهر تراشی

این سنگ ها هر کدام اسمی دارند. بعضی سنگ فیروزه هستند و بعضی عقیق، یاقوت، زمرد و یشم...

این سنگ ها گاهی از معادن استخراج می شود و ظاهری ناصاف دارند و گاهی در رودخانه پیدا می شوند که بر اثر حرکت روی سنگ های دیگر ساییده شده اند.

هر کدام از این نگین ها قبلا جز تکه سنگ هایی بوده اند که یک سنگ تراش آن ها را تکه تکه کردها ست.

گوهر تراش با سمباده ای که به مته اش چسبانده گوهر را صیقل می دهد تا براق شود.

هنر گوهر تراشی

اسامی مختلفی را روی عقیق ها یا سنگ های دیگر دیده اید. اول اسم را روی عقیق چاپ می کنند و یا می نویسند.

اسم روی عقیق را با نوک مته می تراشند.

هر کدام از نگین ها روی یک انگشتر قرار داده می شوند و یا اگر مهره باشد به مهره های بعدی متصل می شود تا یک گردنبند ساخته شود.

هنر گوهر تراشی


منبع: بیتوته