سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۵۹ |
هنر آشوری

هنر آشوری

آشور نام دولتی باستانی است که در شمال بین النهرین قرار داشت. حدود چهار هزار سال پیش این دولت تشکیل شد و مدت هزار و سیصد و پنجاه سال دوام آورد. این امپراتوری بر سرزمینهای فنیقیه، فلسطین، مصر، بابل، ایلام و غرب فلات ایران تا خلیج فارس حکمرانی میکرد. تاثیر هنر آشوری بر کشورهای همسایه خود از جمله ایران و هخامنشیان بسیار نمایان است. تصاویر زیر آثاری آشوری هستند که در موزه لندن قرار دارند.

هنر آشوری

مرد آشوری در موزه لوور

هنر آشوری

گو ا دا بانوی لگاش ۲۱۲۰ پ م

هنر آشوری

لوح پیروزی نرام سین -۲۲۵۴ پ م

هنر آشوری

مجسمه مرمری از معبد ایشتر - ۲۴۰۰ پ م

هنر آشوری

مجسمه زن از معبد ایشتر حدود ۲۵۰۰ پ م

هنر آشوری

نوشته ای بر روی لوحی از خاک رس مربوط به کارهای اداری در معبد لگاش حدود ۲۳۷۰ پ م

هنر آشوری

مراسم نذر شاه آشوری اور-نانشه در ۲۵۰۰پ م

هنر آشوری

حیوان افسانه ای از کاخ نمرود - ۸۸۳ پ م

هنر آشوری

مجسمه ابولهول - نینوا سده ۷ پ م

هنر آشوری

چنگ از معبد پو آبی در شهر اور

هنر آشوری

یک چنگ - ۲۶۰۰ پ م

هنر آشوری

مجسمه سر یک چنگ - ۲۶۰۰ پ م

هنر آشوری

شیری به مردی حمله کرده - هنر آشوری

هنر آشوری

مجسمه ابولهول ریش دار با کلاه شاهی

هنر آشوری

آشوریان در حال بازگشت از شکار

هنر آشوری

شاه آشوری در حال شکار شیر

هنر آشوری

...

هنر آشوری

انانجمن شکارچیان

هنر آشوری

خط میخی آشوری

هنر آشوری

نمایش بدعت با شاه


منبع: بیتوته