دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۵۷ |
مسجد امیر چخماق در یزد

مسجد امیر چخماق در یزد

مسجد امیر چقماق که در تاریخ‌ یزد به نام مسجد جامع نو و یا مسجد دهوک نیز خوانده شده‌ در دوره تیموری به همت امیرجلال‌الدین چقماق شامی حاکم یزد از امرا و سرداران و مقرب درگاه شاهرخ و همسرش ستی فاطمه خاتون احداث شده‌ است.

مسجد مذکور در دوران پادشاهی شاهرخ میرزا تیموری ودر سنه 841 هجری احداث گردید که بی شک از لحاظ شکوه، عظمت، زیبایی واهمیت، بهترین ومعتبرترین مسجد پس از مسجد جامع شهر یزد است.

مسجد امیر چخماق در یزد

این مسجد قبلا در خارج از شهر قرار داشت وحتی در دوران سلطنت محمد شاه قاجار که حصار شهر تا آن زمان باقی بود، مسجد خارج از شهر بوده است.

در دوران فتحعلی شاه قاجار، توسط حاجی حسین عطّار در شبستان مسجد تغییراتی صورت گرفت.

مسجد امیر چخماق در یزد

این مسجد دارای ایوان وسردر رفیع که پیشخوان زیبای آن از شهرت بسزایی برخوردار است. ورودیهای مسجد با‌دوجهت شرقی وشمالی به ایوان بلند ختم می گردد. در جلوی قسمت شرقی، ‌کتیبه‌ی باشکوهی است که به لحاظ هنرخطاطی اهمیت بسزایی دارد و تاریخ ساخت مسجد در آن آمده است. مسجد دارای دوشبستان زمستانی وتابستانی است که در قسمت تابستانی آن بادگیر بسیار زیبایی واقع شده است.


منبع: چیدانه