دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۴۰ |
بن سای معلق

بن سای معلق!

تیم طراحی ژاپنی The Hoshinchu Team، توانستند بن سای های معلقی را به وجود بیاورند که نگاه هر بیننده ای را به سمت خود جلب می کند. این طراحی هوشمندانه و خلاقانه توسط دو آهن ربا به وجود آمده است به صورتیکه با قرار گرفتن گل در قسمت بالایی صفحه انرژی می تواند به صورت معلق بایستد و یا به چرخش دربیاید.

بن سای معلق!

بن سای معلق!


منبع: دکوبوم