پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۱۵ |
خودت بساز: خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

در این قسمت از بخش " دکوراتور خود باشید " می خواهیم ساخت پایه ای ساده و دکوراتیو برای گلدان های کوچک محوطه خانه تان را آموزش دهیم، لباس کار بپوشید و با انرژی شروع کنید!

وسایل مورد نیاز:

 • گلدان
 • اَره
 • دِریل
 • میله های نازک چوبی
 • مته مخصوص ایجاد حفره های ساده
 • چسب چوب
 • قطعات چوب با عرض دو نیم سانتی متر
 • قطعات چوبی با عرض پنچ سانتی متر
 • مداد
 • سمباده
 • چکش

۱- قطعه چوبی به عرض ۵ سانتی متر را اندازه بزنید و خطی در مرکز آن ایجاد کنید

۲- خط مرکزی را از طرفین به اندازه مساوی توسعه دهید و به این شکل، فضایی برای ایجاد دو حفره ایجاد میگردد

۳- پس از ایجاد حفره ها به سراغ قطعه ی عمود بر این چوب می رویم، به شکلی که چوبی کوتاه تر از قطعه ی اول را در قسمت ضخامت سوراخ کرده و با استفاده از میله های چوبی فرو رفته در هر دو قطعه و چسب چوب، آن ها را به هم پیوند می دهیم

۴- این کار را در طرف دیگر چوب تکرار می کنیم و شکلی صلیب مانند ایجاد می شود

۵- در داخل قطعات عمودی مانند مراحل قبلی با دریل حفره ایجاد می کنیم و اتصالی میان آن ها و سازه مرکزی ایجاد می کنیم

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان

خودت بساز:  خلاقیت در ساخت گلدان


منبع: دکوبوم