یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۲۶ |
طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی استخر در محوطه، به ایجاد مستطیلی عمیق با کفسازی آبی رنگ و اضافه کردن گیاهان و کاشی کاری در اطراف آن محدود نمی شود، ایجاد فرم های خلاقانه و اضافه کردن متریال های متنوع، مثل کاشی های فیروزه ای یا حاشیه های ایجاد شده از سنگ های طبیعی در قطعات کوچک این نمونه های جالب توجه را به وجود آورده است.

فرم های به کار رفته در این نمونه ها گاهی از شکل اصلی خود بیرون آمده و از قالب استخر به شکلی ساحلی تبدیل شده اند و ترکیب این فضای ساحلی با کفسازی شن مانند، و قرار گیری سنگ های طبیعی، فضایی روح نواز در دل طبیعت ایجاد می کند.

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

​​​​​​​طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه

طراحی خلاقانه استخر در محوطه خانه


منبع: دکوبوم