شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۱۲ |
دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

در طراحی و دکوراسیون داخلی سرویس بهداشتی، استفاده از رنگ های خنثی و کم انرژی معمول است، گاهی اضافه کردن رنگ های با طراوت در قسمتی از این فضا می تواند تغییری اساسی و حال و هوا ای جدید ایجاد کند. استفاده از رنگ های چالاک در فضا های کوچک ریسک بیشتری دارد ولی می توان با رعایت تعادل میان رنگ های خنثی و رنگ هایی که دارای انرژی و ارزش رنگی بیشتری اند فضا ای متنوع و خلاقانه ایجاد کرد.

در این قسمت راه هایی برای ایجاد رنگ های تنوع رنگی در محیط سرویس بهداشتی آورده شده است به طوری که می توان با رنگ کردن تنها یک دیوار، به کار گیری تزیینات رنگی، کابینت های رنگی و حتی اضافه کردن چند حوله ی رنگی، فضای داخلی سرویس بهداشتی را تغییر داد.

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی

دکوراسیون سرویس بهداشتی و رنگ های پر انرژی


منبع: دکوبوم