پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۳۸ |
دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون آشپزخانه ی مدرن و شکل امروزی آن را می توان ترکیبی جای گرفته در پلانی باز و استفاده از رنگ های مینیمال و نسبتا سرد به همراه بافت های متنوع در کفسازی و دیواره ها معرفی کرد. امروزه در طراحی داخلی آشپزخانه ها از کابینت هایی که جزییات  تزیینی ظاهری کمتری دارند و رنگ های ملایم تری نسبت به نوع قدیمی شان دارند استفاده می شود و تنوع بصری با به کار گیری تزیینات رنگی که مانند لکه های رنگی درفضای آشپزخانه عمل می کنند یا استفاده از بافت های برجسته جبران می شود. در این قسمت تصاویری از آشپزخانه های مدرن و امروزی آورده شده است. 

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱

دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن - سری ۱


منبع: دکوبوم