دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۱۲ |
طراحی حیاط خلوت در سطوح مختلف

طراحی حیاط خلوت در سطوح مختلف

برای طراحی دکوراسیون حیاط خلوت با صرف نظر از بزرگی یا کوچکی فضا یکی از راههای موثر استفاده از سطوح مختلف و تغییر ارتفاع برای ایجاد قسمت های مختلف و اضافه کردن کاربری های بیشتر می باشد.

طراحی این حیاط خلوت در سان فرانسیسکو و در چند سطح انجام شده است که ورود به حیاط از دو حوزه، اتاق نشیمن در طبقه فوقانی و اتاق خواب در طبقه پایین  قابل دسترسی است.

اتاق نشیمن با بالکنی کوچک توسط پله و یک مسیر به حیاط خلوت دسترسی پیدا کرده و در روبرو، دیوار با گیاهان سبز پوشیده شده است که درختان به سایه اندازی و حفظ حریم خصوصی در حیاط کمک خواهد کرد.

در انتهای پله ها، فضایی برای غذاخوری به همراه یک شومینه در نظر گرفته شده است و با اختلاف ارتفاع،  فضایی برای نشیمن در فضای آزاد به همراه چیدمان مبلمان راحتی، فضایی آرام و راحت و بسیار کاربردی با رعایت حیطه بندی ایجاد کرده است.

طراحی حیاط خلوت در سطوح مختلف

طراحی حیاط خلوت در سطوح مختلف


منبع: دکوبوم